شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/آبان/23
متن خبر
مزایده مجدد عمومی در خصوص واگذاری لمپوست های تبلیغاتی
مزایده مجدد عمومی در خصوص واگذاری لمپوست های تبلیغاتی
1398/تير/27 12:5:8

 مزایده مجدد عمومی در خصوص واگذاری لمپوست های تبلیغاتی

مهلت فروش اسناد:98/5/3 لغایت 98/5/12

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات