شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/آبان/23
متن خبر
ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان
ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان
1398/تير/27 11:59:42

ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان سه شنبه ٢٥ تير ماه باحضور معاونين و مسئولين مربوطه و شهروندان متقاضي در دفتر شهردار برگزار شد.
 در اين جلسه شهردار درخواست شهروندان را به صورت حضورى پاسخ گفت و جهت پيگيرى به واحدهاى مربوطه ارجاع داد .
شايان ذكر است ملاقات حضوري شهردار با شهروندان هر هفته در روزهاي سه شنبه برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات