شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/آبان/23
متن خبر
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید پایه های روشنایی معابر
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید پایه های روشنایی معابر
1398/تير/23 13:51:24

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید پایه های روشنایی معابر

مهلت فروش اسناد:98/4/27 لغایت 98/5/5

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات