شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/مهر/23
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید نردبان هیدرولیکی
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید نردبان هیدرولیکی
1398/تير/6 10:30:8

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید نردبان هیدرولیکی

مهلت فروش اسناد:98/4/11 لغایت 98/4/20

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات