شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/خرداد/8
متن خبر
شروع با نشاط صبح شهروندان شهرجديد هشتگرد با ورزش صبحگاهي
شروع با نشاط صبح شهروندان شهرجديد هشتگرد با ورزش صبحگاهي
1398/تير/19 9:32:50

شروع با نشاط صبح شهروندان شهرجديد هشتگرد با ورزش صبحگاهي
شهروندان شهرجديد هشتگرد به همراه پرسنل شهرداري با حضور در زمين چمن باشگاه پورياى ولى در ساعت ٦ و نيم صبح روز دوشنبه، در طرح كمپين "سلامتى محورى و نرمش مفرح، شاداب و پرنشاط صبحگاهى"
شركت و روز خود را با ورزش آغاز كردند.
اجراى ورزش هاى دسته جمعى يكى از پرنشاط ترين ورزش هايى است كه در راستاى حفظ سلامت شهروندى پيگيرى مى شود.
در حاشيه برگزارى ورزش صبحگاهى از ورزشكاران تقدير شد.

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات