شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
تشدید برخورد با مسافر برهای شخصی در مبادی ورودی و خروجی شهرجدیدهشتگرد
تشدید برخورد با مسافر برهای شخصی در مبادی ورودی و خروجی شهرجدیدهشتگرد
1398/خرداد/27 14:16:47

با توجه به شکایت‌های شهروندان و تاکسیرانان در خصوص مراکز فعالیت مسافربرهای شخصی غیرمجاز در برخی از نقاط شهر ،سازمان حمل و نقل  شهرداری شهرجدیدهشتگرد طی طرحی مشترک با همکاری پلیس راهور اقدام به تشدید برخورد با مسافر برهای شخصی و فاقد مجوزهای لازم که موجب نارضایتی و سلب آسایش شهروندان شده بودند نمود

برخورد قانونی و محدود کردن فعالیت مسافربرهای شخصی باعث می شود فضا برای خدمات رسانی بهینه تاکسی‌های رسمی فراهم شود و شهروندان با اعتماد کامل و آرامش خیال از تاکسی‌های زیر نظر سازمان حمل و نقل استفاده کنند

گفتنی است پلیس راهور نیز با خودروهای فاقد معاینه فنی،نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان،عدم رعایت سرعت مجاز و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته اند برخورد و اعمال قانون نمود