شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان
ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان
1398/خرداد/23 11:17:36

ملاقات عمومي مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد با شهروندان سه شنبه ٢١ خرداد ماه باحضور معاونين و مسئولين مربوطه و شهروندان متقاضي در دفتر شهردار برگزار شد.
 در اين جلسه شهردار درخواست هاى ٤٥ شهروند را به صورت حضورى پذيرفت، همچنين به ٨ تماس تلفنى از طريق سامانه ١٣٧ شهردارى پاسخ و جهت پيگيرى به واحدهاى مربوطه ارجاع داد .
شايان ذكر است ملاقات حضوري شهردار با شهروندان هر هفته در روزهاي سه شنبه برگزار مي گردد.