شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجاره تانکرهای آبیاری فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجاره تانکرهای آبیاری فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد
1398/خرداد/19 7:43:34

آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجاره تانکرهای آبیاری فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:98/3/18 لغایت 98/3/28

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید