شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آغاز طرح شناسنامه دار کردن درختان شهرجدید هشتگرد برای نخستین بار در استان البرز
آغاز طرح شناسنامه دار کردن درختان شهرجدید هشتگرد برای نخستین بار در استان البرز
1398/خرداد/8 12:38:37

آغاز طرح شناسنامه دار کردن درختان شهرجدید هشتگرد

شهردار شهرجدید هشتگرد از آغاز اجرای طرح پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و تهیه بانک اطلاعات درختان جهت بررسی وضعیت فعلی درختان، ساماندهی، حفاظت و جلوگیری از قطع درختان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، مهندس آقائی گفت: با توجه به نیازهای آماری و همچنین پایش و حفظ درختان، قرارداد اجرای عملیات شناسنامه دار کردن و پلاک کوبی درختان با پیمانکار امضا گردید و در فاز اول طرح عملیات منطقه بندی و شمارش تعداد درختان اجرا شد و پس از پایش و ثبت اطلاعات مفید و دقیق اعم از سن تقریبی درختان، گونه ، محیط بن، مختصات و نشانی محل آنها، درگیری با شبکه برق و نحوه آبیاری برای هر درخت ، پلاک های مربوطه تهیه و به ترتیب بر تنه درختان نصب می گردد.
آقائی با اشاره به اجرای این طرح در شهرهای مختلف افزود: طرح نشانه گذاری درختان سطح شهر یا پایش و حفظ و حراست از درختان سطح شهر در راستای دستیابی به اهداف زیر در شهرجدید هشتگرد دنبال می شود:
۱-کمک به شادابی و حفظ طراوت درختان از طریق شناسایی و پایش بیماری ها و شناسایی درختان در خطر
۲- شناسایی گونه های موجود در شهر و تأمین نیازهای هر یک از گونه های گیاهی
۳-شناسایی خطوط ارتفاعی خط افق جهت ایجاد برنامه ریزی محیط و منظر
۴-ایجاد بانک اطلاعات نگهداری از درختان از طریق ایجاد بانک اطلاعات هرس کردن، سربرداری ها و سم پاشی های انجام گرفته بروی درختان سطح شهر
۵-ایجاد بانک اطلاعات درختان جهت جلوگیری از قطع بی رویه درختان از طریق برداشت مختصات جغرافیایی هریک از درختان در سطح شهر
۶-ایجاد بانک اطلاعات جهت گونه های در خطر
۷-ایجاد بانک اطلاعات بیماری های درختان جهت درمان بهتر و تصمیم گیری های آتی
و .......
در ادامه شهردار با تأکید بر اهمیت و ارزش درختان و جدیت در حفاظت و صیانت از فضای سبز شهری از شهروندان خواست تا نسبت به حفظ و حراست درختان سطح شهر کوشا باشند.
شایان ذکر است این پروژه در شهر جدید هشتگرد از بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز شده و در فاز اول تعداد هشت هزار اصله از درختان سطح شهر مورد پایش قرار گرفته شده و برای آن ها شناسنامه صادر گشته است.