شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار
آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار
1398/دي/18 10:24:46

‎⚜️آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار
‎شهردارى شهرجديد هشتگرد درنظر دارد جهت اجراى پروژه احداث مجتمع تجارى در فاز ٧ شهر اقدام نمايد.
علاقه مندان مى توانند با تلفن ٤٤٢٦٦٤٠٣ امور قراردادها تماس حاصل نمايند.