شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله
1398/دي/23 8:7:4

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله

مهلت فروش اسناد:98/10/29 لغایت 97/9/28

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید