شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مزایده عمومی در خصوص واگذاری فضاهای تبلیغاتی
آگهی مزایده عمومی در خصوص واگذاری فضاهای تبلیغاتی
1398/دي/8 9:51:48

آگهی مزایده عمومی در خصوص واگذاری فضاهای تبلیغاتی اعم از :استند،بیلبرد،ایستگاه های اتوبوس به صورت اجاره به مدت دو سال

مهلت فروش اسناد:98/10/14 لغایت 98/10/23

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید