شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/خرداد/8
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص تهیه و نصب علائم ترافیکی و راهنمایی
آگهی مناقصه عمومی در خصوص تهیه و نصب علائم ترافیکی و راهنمایی
1398/دي/23 7:56:50

آگهی مناقصه عمومی در خصوص تهیه و نصب علائم ترافیکی و راهنمایی

مهلت فروش اسناد:98/10/29 لغایت 98/11/8

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات