شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/خرداد/8
متن خبر
آیین افتتاح مترو شهرجدید هشتگرد به گلشهر
آیین افتتاح مترو شهرجدید هشتگرد به گلشهر
1398/دي/11 14:45:21

آیین افتتاح مترو شهرجدید هشتگرد به گلشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات