شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد از دستگاه جاروب مکانیزه
بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد از دستگاه جاروب مکانیزه
1398/دي/9 13:4:26

‎مهندس آقائى شهردار شهرجديد هشتگرد به اتفاق دكتر گلرخى عضو شوراى اسلامى از دستگاه جاروب مكانيزه و روند كار اين دستگاه بازديد كردند.
مهندس آقائى دراينخصوص توضيح داد: باتوجه به وسعت شوارع شهرجديد هشتگرد و تعداد محدود نيروهاى خدمات شهرى و طبق اولويت بندى درخواست هاى ١٣٧ شهروندى پس از بررسى هاى صورت گرفته شده با مساعدت شوراى اسلامى شهر دستگاه جاروب مكانيزه با هزينه اى بالغ بر٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال خريدارى و به ناوگان موتوری شهرداری شهرجدیدهشتگرد افزوده شد.
مهندس آقائى اضافه كرد: از ویژگیهای جاروی مکانیزه می توان به مقرون به صرفه بودن، سرعت عمل نظافت بالا ،کیفیت مناسب تر نظافت و کاهش نیروی انسانی اشاره کرد.