شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
تشکیل کمیته نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی
تشکیل کمیته نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی
1398/دي/9 13:16:7

شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد در نظر دارد نسبت به تشکیل کمیته نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی اقدام نماید،لذا از کلیه هیئت مدیره های مساکن مهر دعوت می گردد جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۵ دی ماه به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند.