شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد جهت خدمات رسانی به شهروندان شهرجدید
تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد جهت خدمات رسانی به شهروندان شهرجدید
1398/دي/26 11:19:14

طبق تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد،خدمات رسانی به شهروندان فازهای یک و دو و بخشی از فاز ۳(با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد) تحویل شهرداری و فازهای ۴،۷ و بخشی دیگر از فاز ۳ تحویل شرکت عمران گردید.

همچنین هرگونه عملیات اجرایی در راستای آماده سازی اولیه خیابان،کوچه و معابر شهری در تمامى فازهای مختلف شهرجديد بر عهده شرکت عمران شهرجدید هشتگرد می باشد.