شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در  شهرجدید هشتگرد
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شهرجدید هشتگرد
1398/شهريور/16 10:55:45

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر كشور در مصلی  شهرجدیدهشتگرد باحضور پرشور شهروندان برگزار شد.