شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مجدد مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی مجدد مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر شهرداری شهرجدید هشتگرد
1398/فروردين/20 11:52:57

آگهی مجدد مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:98/1/27 لغایت 98/2/8

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید