شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
دیدار نوروزی مدیریت شهری شهرجديدهشتگرد در سال ۹۸
دیدار نوروزی مدیریت شهری شهرجديدهشتگرد در سال ۹۸
1398/فروردين/19 10:39:9

دیدار نوروزی مدیریت شهری شهرجديدهشتگرد در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهر جدید هشتگرد، شهردار و معاونین و مسئولین واحدهای مجموعه شهرداری به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی، با اعضای شورای اسلامی دیدار کردند.
در این دیدار که در دفتر شورای اسلامی برگزار شد، شمس اله ارمندئی ریاست شورای اسلامی ضمن نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری در سال ۹۷ و با اشاره به عملکرد ستاد بحران شهرداری در بارش های اخیر ابتدای سال، از تلاش های صورت گرفته شهردارو پرسنل شهرداری تقدیر کرد و سال پرباری را برای شهر و شهرداری آرزو کرد.
در ادامه مهندس آقائی شهردار شهر جدید از همکاری اعضای شورای اسلامی با مجموعه شهرداری و تلاش های ایشان در برهه های مختلف زمانی در سالی که گذشت تقدیر و آرزو کرد در سال جدید با ادامه تلاش و همکاری مدیریت شهری، اتفاقات فرخنده ای جهت پیشرفت و ارتقای شهر جدید هشتگرد رقم بخورد.