شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/آذر/19
متن خبر
1398/مرداد/15 11:36:31

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید مخزن زباله 660 لیتری

مهلت فروش اسناد:98/5/22 لغایت 98/5/31

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات