شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/بهمن/6
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص تعمییر ،تهیه و نصب لوازم ورزشی و ست بازی کودکان
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص تعمییر ،تهیه و نصب لوازم ورزشی و ست بازی کودکان
1398/مرداد/24 13:14:25

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص تعمییر ،تهیه و نصب لوازم ورزشی و ست بازی کودکان

مهلت فروش اسناد:98/5/22 لغایت 98/5/31

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400 الی 3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات