شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/بهمن/6
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه در خصوص خرید مخزن زباله
آگهی تجدید مناقصه در خصوص خرید مخزن زباله
1398/مرداد/24 13:6:54

آگهی تجدید مناقصه در خصوص خرید مخزن زباله

مهلت فروش اسناد:98/5/22 لغایت 98/5/31

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400الی 3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات