شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/بهمن/6
متن خبر
پیوستن شهرجديد هشتگرد به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو
پیوستن شهرجديد هشتگرد به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو
1398/مرداد/24 13:57:27

آیین رونمایی از پیوستن شهرجديد هشتگرد به به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی ،هیئت مدیره شرکت عمران و نمایندگان سمن ها و فعالان فرهنگی برگزار گردید.
گفتنی است در مجموع ۲۲۴ شهر از ۵۲ کشور دنیا عضو شبکه شهرهای یادگیرنده هستند و در ایران شهر جدید هشتگرد پنجمین شهر ثبت شده بعد از شهرهای شیراز، اراک، کاشان و بهبهان و قبل از شهرهای مشهد و یزد بوده و در دنیا نیز پس از شهر Seodaemun-gu در کره جنوبی به عنوان دومین شهر جدید عضو شهرهای یادگیرنده در دنیا به شمار می رود.
شهرهای یادگیرنده شهرهایی هستند که به طورمؤثر منابعشان را در بخش هایی چون ترویج یادگیری فراگیر از آموزش پایه تا آموزش عالی، باز زنده سازی یادگیری در خانواده ها و جوامع، تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار، گسترش استفاده از تکنولوژی های مدرن یادگیری و همچنین افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش یک فرهنگ یادگیری در طول زندگی به کار برده و قدرت فردی و همبستگی اجتماعی، موفقیت اقتصادی و فرهنگی و توسعه پایدار را ایجاد کرده و ارتقا دهند.

 

اطلاعیه

 

تبلیغات