شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی فراخوان مناقصه عمومی در خصوص تهیه ساخت و نصب نرده فلزی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی در خصوص تهیه ساخت و نصب نرده فلزی
1398/مهر/2 13:43:35

آگهی فراخوان مناقصه عمومی در خصوص تهیه ساخت و نصب نرده فلزی 

مهلت فروش اسناد:98/7/1 لغایت 98/7/10

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید