شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر
1398/مهر/2 13:40:31

آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر

مهلت فروش اسناد:98/6/30 لغایت 98/7/8

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید