شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
برگزاری میز خدمت با حضور فرماندار شهرستان، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهرجدیدهشتگرد، رؤساي دستگاه های خدمات رسان اجرایی
برگزاری میز خدمت با حضور فرماندار شهرستان، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهرجدیدهشتگرد، رؤساي دستگاه های خدمات رسان اجرایی
1398/مهر/13 14:9:49

ميز خدمت با حضور فرماندار شهرستان، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهرجدیدهشتگرد، رؤساي دستگاه های خدمات رسان اجرایی در مسجد و مصلي الغدير در حال برگزاری است.