شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/بهمن/9
متن خبر
سازمان نظارت بر حمل و نقل همگانی شهرداری شهرجدید هشتگرد در پی تأمین زیبایی، نظم و ایمنی معابر شهری است
سازمان نظارت بر حمل و نقل همگانی شهرداری شهرجدید هشتگرد در پی تأمین زیبایی، نظم و ایمنی معابر شهری است
1398/مهر/6 14:28:51

سازمان نظارت بر حمل و نقل همگانی شهرداری شهرجدید هشتگرد در پی تأمین زیبایی، نظم و ایمنی معابر شهری است. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، مهران معدندار مدیرعامل سازمان نظارت بر حمل و نقل همگانی شهرداری شهرجدید هشتگرد درخصوص اقدامات در دست سازمان توضیحاتی را ارائه داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات