شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی فراخوان مزایده در خصوص واگذاری املاک
آگهی فراخوان مزایده در خصوص واگذاری املاک
1398/مهر/13 14:25:18

آگهی فراخوان مزایده در خصوص واگذاری املاک

مهلت فروش اسناد:98/7/20 لغایت 98/8/1

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید