شهرداری شهر جدید هشتگرد
1401/تير/11
لیست اخبار
شمس اله ارمندئى رئيس شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد، در حاشيه برگزارى همايش سرمايه گذاري در شهرجديد

پتانسیل و ظرفیت سرمایه گذاری در تمامی بخش های شهرجدید هشتگرد

1397/11/30 10:2:40