چهارشنبه 25 مهر 1397

شرح خبر

کد صفحه: 21216
دسته خبر: عمومی
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1397 14:8
آگهی تجدید مزایده عمومی -اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد-نوبت دوم
1397/3/20

" آگهی تجدید مزایده عمومی - نوبت دوم  "

شهرداری شهرجدید هشتگرد در نظر دارد به استثنا مجوزهای صادر شده از شورای محترم اسلامی شهر در خصوص اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد از طریق تجدید مزایده عمومی به شرح جدول ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه ، حداکثر به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر 65 آزادراه تهران – قزوین ، شهرجدید هشتگرد شهرداری شهرجدید هشتگرد – تلفن تماس : 02644266400-امور قراردادها مراجعه نمایند .

1)       نشانی محل واحدهای تجاری : شهرجدید هشتگرد

2)       مهلت فروش اسناد : از تاریخ 17/3/97 لغایت 24/3/97

3)       مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری (14:30 ) روز یکشنبه مورخ 27/3/97 واحد حراست .

4)       زمان گشایش پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 28/3/97

5)       در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)       شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

7)       هزینه درج آگهی و همچنین هزینه کارشناس رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده میباشد .

8)       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است .

9)       هزینه فروش اسناد 500/000ریال میباشد .

 

IMG_0232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

نظرات کاربران
نام:
آدرس ایمیل:
متن پیام:

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا