شوراي اسلامي  مهستان
1403/تير/5
متن خبر
از سالن های ورزشی شهرداری بازدید شد
از سالن های ورزشی شهرداری بازدید شد
1402/خرداد/3 10:12:59

از سالن های ورزشی شهرداری بازدید شد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان، پیرو نخستین جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی، از سالن های ورزشی شهرداری با حضور اعضای کمیسیون بازدید فنی به عمل آمد. در این بازدید مشکلات و کاستی های این مجموعه ها و برنامه های قابل اجرا مورد بررسی قرار گرفت.

 

اطلاعیه