شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آذر/17
متن خبر
معاون خدمات شهری شهرداری شهرجدید هشتگرد منصوب شد.
معاون خدمات شهری شهرداری شهرجدید هشتگرد منصوب شد.
1400/مهر/14 14:20:36

محسن آسوبار طی حکمی معاون خدمات شهری شهرداری را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، دکتر آسوبار طی حکمی مهدی حیدر زاده را به سمت معاونت خدمات شهری شهرداری منصوب کرد.
در این حکم از معاون خدمات شهری شهرداری خواسته شده تا تمرکز و توجه عدالت محور به توسعه خدمات شهری در همه ابعاد، حفظ توسعه و ابقای فضای سبز شهری، افزایش خدمات رفاهی شهروندان، زیباسازی، و مسائل اصلی شهر را مد نظر قرارداده و با همکاری کلیه نیروهای خدمات شهری در این راستا حرکت نماید.
مهدی حیدر زاده پیش از این مسئولیت رفاهی،تکریم ارباب رجوع و مدیریت حوزه شهردار در دوره های پیشین را به عهده داشته است.
همچنین پیش از این، داوود بیدار معاونت خدمات شهری شهرداری شهرجدید هشتگرد را عهده دار بود.

اطلاعیه

تبلیغات