شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آذر/17
متن خبر
معاون فرهنگى اجتماعى شهرداری شهرجدید هشتگرد منصوب شد.
معاون فرهنگى اجتماعى شهرداری شهرجدید هشتگرد منصوب شد.
1400/مهر/14 14:28:35

محسن آسوبار طی حکمی معاون فرهنگى اجتماعى شهرداری را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، دکتر آسوبار طی حکمی صادق يعقوبى را به سمت معاونت فرهنگى اجتماعى شهرداری منصوب کرد.
در این حکم از معاون فرهنگى اجتماعى شهرداری خواسته شده تا تمرکز و توجه مجموعه خود را بر روى عدالت فرهنگى در تمامى مناطق شهرى قرار داده و با همکاری کلیه نیروهای فرهنگى شهردارى در راستاى رفع دغدغه هاى فرهنگى و جذب مشاركت هاى مردمى حرکت نماید.
صادق يعقوبى پیش از این در واحدهاى روابط عمومى، شهربان، كنترل نظارت و حمل و نقل در دوره های پیشین مسئوليت هايى را عهده دار بوده است.
همچنین پیش از این، مجيد رحيمى نژاد معاونت فرهنگى اجتماعى شهرداری شهرجدید هشتگرد را عهده دار بود.

اطلاعیه

تبلیغات