شهرداری شهر مهستان
1402/آذر/20
متن خبر
ادای احترام شهردار، اعضای شورا و معاون شهرسازی شهرداری مِهِستان به مقام شامخ شهدا در آستان مقدس شهدای گمنام شهر
ادای احترام شهردار، اعضای شورا و معاون شهرسازی شهرداری مِهِستان به مقام شامخ شهدا در آستان مقدس شهدای گمنام شهر
1402/آبان/14 9:7:27

ادای احترام شهردار، اعضای شورا و معاون شهرسازی شهرداری مِهِستان به مقام شامخ شهدا در آستان مقدس شهدای گمنام شهر در حاشیه مراسم یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۲/۰۸/۱۳