شهرداری شهر مهستان
1402/آذر/20
متن خبر
حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و معاونین و کارکنان شهرداری در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۱۳ آبان 
در میان جمع پرشکوه و پرشور شهروندان و دانش آموزان

مصلی نماز جمعه مسجد حضرت ولیعصر( عج)
حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و معاونین و کارکنان شهرداری در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۱۳ آبان در میان جمع پرشکوه و پرشور شهروندان و دانش آموزان مصلی نماز جمعه مسجد حضرت ولیعصر( عج)
1402/آبان/14 9:5:59

حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و معاونین و کارکنان شهرداری در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۱۳ آبان در میان جمع پرشکوه و پرشور شهروندان و دانش آموزان مصلی نماز جمعه مسجد حضرت ولیعصر( عج)