شهرداری شهر مهستان
1402/آذر/20
متن خبر
حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و کارکنان شهرداری مِهِستان در میان مردم شهید پرور و تشیع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی در مقر فرماندهی فراجا شهرستان ساوجبلاغ
حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و کارکنان شهرداری مِهِستان در میان مردم شهید پرور و تشیع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی در مقر فرماندهی فراجا شهرستان ساوجبلاغ
1402/آبان/11 12:10:12

حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و کارکنان شهرداری مِهِستان در میان مردم شهید پرور و تشیع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی در مقر فرماندهی فراجا شهرستان ساوجبلاغ