شهرداری شهر مهستان
1402/آذر/20
متن خبر
حضور پرشور مردم و مسیولین شهید پرور شهرستان ساوجبلاغ در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی
با حضور و سخنرانی فرماندهی فراجا استان البرر
حضور پرشور مردم و مسیولین شهید پرور شهرستان ساوجبلاغ در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی با حضور و سخنرانی فرماندهی فراجا استان البرر
1402/آبان/11 12:9:7

حضور پرشور مردم و مسیولین شهید پرور شهرستان ساوجبلاغ در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت استوار محمدرضا کوشکی با حضور و سخنرانی فرماندهی فراجا استان البرر