شهرداری شهر مهستان
1402/آذر/20
متن خبر
میز پاسخگویی و خدمت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در حاشیه ی نماز سیاسی عبادی جمعه
میز پاسخگویی و خدمت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در حاشیه ی نماز سیاسی عبادی جمعه
1402/آبان/14 9:1:53

میز پاسخگویی و خدمت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در حاشیه ی نماز سیاسی عبادی جمعه در مصلی مسجد حضرت ولیعصر با استقبال شهروندان برگزار شد. در این برنامه شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مِهستان به پرسش های شهروندان پاسخ داده و درخواست های ایشان را به معاونت ها و بخش های مربوطه جهت رسیدگی ارجاع دادند.