شهرداری شهر مهستان
1403/تير/5
متن خبر
شهردار مهستان: رنگ را به عنوان عنصری هویت ساز در شهر به کار خواهیم گرفت
شهردار مهستان: رنگ را به عنوان عنصری هویت ساز در شهر به کار خواهیم گرفت
1402/ارديبهشت/18 11:33:7

شهردار مهستان: رنگ را به عنوان عنصری هویت ساز در شهر به کار خواهیم گرفت به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان، دکتر گلرخی شهردار با اشاره به اهمیت رنگ در تقویت هویت شهری و خوانایی محیط، عملکرد شهرداری در حوزه ی زیباسازی را هدفمند و با برنامه برشمرد. شهردار مهستان در این رابطه گفت: رنگ عنصری مهم در ایجاد فضاهای شهری سرزنده و شاداب و القای حس مکان و حس وحدت در کنار مبلمان شهری است و همچنین تاثیرات روانی مثبتی بر روی شهروندان دارد و در صورتی که از رنگ به خوبی و درستی استفاده کنیم موجب بهبود مولفه های کیفیت محیطی در شهر خواهد شد. از این رو در سال جاری برنامه ویژه‌ای برای تزریق رنگ به بدنه ها و نماهای عمومی و همچنین منظرهای شهری داریم. دکتر گلرخی افزود: شهروندان زمان زیادی را در ارتباط معنادار بصری با نما ها و منظرهای عمومی شهر می گذرانند و از این رو باید تلاش ویژه‌ای در ارتقای کیفیت این موارد داشته باشیم تا موجب خوانایی بهتر و هویت بخشی به شهر گردد. پروژه ی میدان امام خمینی ره شروعی برای این موضوع بوده و امیدواریم بتوانیم برای تحقق استانداردهای مربوط به نماها و فضاهای عمومی شهر گام های موثری برداریم.