شهرداری شهر مهستان
1403/خرداد/6
متن خبر
شهردار مهستان با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری البرز دیدار و گفت‌وگو کرد
شهردار مهستان با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری البرز دیدار و گفت‌وگو کرد
1402/شهريور/21 9:5:37

شهردار مهستان با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری البرز دیدار و گفت‌وگو کرد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان دکتر گلرخی شهردار با حضور در استانداری البرز با مدیر کل امور شهری و شوراها دیدار کرد. در این دیدار مسایل مختلف مربوط به مهستان مورد گفت و گو و بررسی قرار گرفت.