شهرداری شهر مهستان
1403/تير/5
متن خبر
شهردار مهستان: پروژه احداث فضای سبز بلوار خلیج فارس اجرایی شد
شهردار مهستان: پروژه احداث فضای سبز بلوار خلیج فارس اجرایی شد
1402/شهريور/12 10:24:7

شهردار مهستان: پروژه احداث فضای سبز بلوار خلیج فارس اجرایی شد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان دکتر گلرخی شهردار با اعلام این خبر گفت: بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از مسیرهای اصلی شمال به جنوب در قلب شهر، سالها بدون داشتن فضای سبز در خور شأن شهر و شهروندان، پاشنه ی آشیلی برای مدیریت شهری شده بود که با حمایت شورای اسلامی شهر و همت معاونت خدمات شهر و حوزه ی فضای سبز شهرداری، فضای سبز رفیوژ این بلوار احداث شده و به بهره برداری رسید. گلرخی افزود این پروژه در زمینی به مساحت ۳ هکتار با کاشت ۱۹۰۰ اصله درخت ۳ ساله و ۲۶۰۰ درختچه که همگی از گونه های کم آب هستند با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال در مدت یک ماه و با مشارکت ۱۵ نفر نیروی انسانی اجرا شد. شهردار مِهستان در ادامه به وضعیت خاص فضای سبز شهر مهستان از نظر کمبود منابع آبی و پراکندگی بسیار زیاد نقاط مورد رسیدگی اشاره کرده و گفت: نگهداری فضاهای سبز موجود از بزرگترین دغدغه ها و ایجاد و توسعه ی فضاهای سبز جدید از مهمترین برنامه های مدیریت شهری است و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته به شرایط مطلوب نزدیک تر شویم.