شهرداری شهر مهستان
1403/خرداد/6
متن خبر
جلسه کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه مصادف با روز بزرگداشت معمار برگزار شد.
جلسه کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه مصادف با روز بزرگداشت معمار برگزار شد.
1403/ارديبهشت/24 11:48:49

جلسه کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه مصادف با روز بزرگداشت معمار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مهستان جلسه کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه مصادف با روز بزرگداشت معمار به ریاست مهندس ارمند پور رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی در محل سالن جلسات شورای اسلامی با دعوت از مجموعه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری برگزار شد. دستور کار بررسی وظایف معاونت فنی و شهرسازی در خصوص نمای ساختمان ها ، سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر مورد بحث قرارگرفت و همچنین در این جلسه موضوعات تخصصی این حوزه مطرح و بررسی شد و موارد ذیل مصوب گردید: 1- تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها مورد بررسی قرارگرفت 2- عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح شهرسازی جهت پیگیری امورات معماری و شهرسازی شهر انجام پذیرد 3- تسهیل مطالبه و درخواست شهروندان، در راستای توسعه و عمران شهر مهستان است 4- بازنگری طرح جامع توسط شهرداری در دستور کار قراربگیرد