شهرداری شهر مهستان
1403/خرداد/6
متن خبر
حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهستان در مراسم روز نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان البرز
حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهستان در مراسم روز نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان البرز
1403/ارديبهشت/24 12:5:47

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهستان در مراسم روز نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان البرز