شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
لیست اخبار
شمس اله ارمندئى رئيس شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد، در حاشيه برگزارى همايش سرمايه گذاري در شهرجديد

پتانسیل و ظرفیت سرمایه گذاری در تمامی بخش های شهرجدید هشتگرد

1397/11/30 10:2:40
گامی دیگر از شهرداری شهرجدید هشتگرد در جهت تحقق دولت الکترونیک

شهرداری شهرجدید هشتگرد به سیستم ایجاد شناسنامه واحد ملک کد یکتا پیوست

1397/11/2 14:16:43