شهرداری شهر مهستان
1403/فروردين/25
ارتباط با حراست

مخاطبین و شهروندان محترم در راستای همکاری به منظور پیشگیری ، نظارت و مقابله با فساد ، می توانند گزارشات عادی خود را در همین قسمت و اخبار و گزارشات محرمانه خود را به شماره فاکس محرمانه به شماره۴۴۲۶۶۴۲۲-۰۲۶ ارسال فرمایند. از حسن اعتماد شما و تعامل صورت گرفته کمال تقدیر و تشکر را داریم.

لطفاً متن مورد نظر خود را وارد کنید.

The form contains errors