شهرداری شهر مهستان
1403/تير/5
تماس با ما
آدرس شهرداری استان البرز - شهرمهستان- فاز1-میدان شهرداری
تلفن شهرداری 02644266400-4
تلفن روابط عمومی 02644266413
سامانه پیامک شهرداری 30008426
شماره فکس 02644261192
پست الکترونیک روابط عمومی ravabethashtgerdnc.ir
پست الکترونیک مدیر سایت infohashtgerdnc.ir
لطفاً پیغام خود را در قسمت مشخص شده ثبت کنید

The form contains errors