شهرداری شهر مهستان
1403/تير/5
تاريخچه شهر مهستان
1397/8/25 22:5

 

طرح ايجاد شهر هاي جديد مهستان به منظور پاسخگويي نياز گسترده به مسكن و جلوگيري از شهر هاي خودرو در منطقه و سرريزي جمعيت كلان شهر ها مطرح و به عنوان يك سياست و ضرورت جدي در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.شهر مهستان از نظر تقسيمات كشوري، شهري مجزا است و در بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفته است و داراي شهرداري و شوراي اسلامي شهر مستقل مي باشد.

بنابر سرشماري مركز آمار ايران جمعيت شهر  مهستان در سال 1390 برابر با 000/30 نفر بوده و به پيش بيني مركز آمار تا پايان سال 92 بيش از 000/50 نفر مي باشد.براساس طرح جامع شهر مهستان، ظرفيت جمعيت پذيري اين شهر بالغ بر 500 هزار نفر است كه توسعه شهر تا 000/000/1 نفر را امكان پذير مي كند. ضمن اينكه مساحت اين شهر از 4 هزار و 800 هكتار فعلي به حدود 8 هزار هكتار در پايان برنامه چهارم توسعه خواهد رسيد.

در حال حاضر فاز هاي 1،2 و بخشي از فاز 3 تحويل شهرداري مي باشد كه شركت عمران پس از تكميل محله ها در فاز هاي ديگر طي صورتجلسه اي تحويل شهرداري مي نمايد. 

 

عمده ترين عواملي كه در انتخاب شهرمهستان مد نظر بود عبارتند از:

  • ·         فاصله مناسب شهر جديد با تهران (65 كيلومتري از اتوبان تهران- قزوين) به عبارتي نه چندان دور كه جاذبه منطقه تهران در شهر وجود نداشته باشد و نه چندان نزديك كه به صورت توسعه پيوسته به تهران متصل شود.
  • ·         وجود زمين هاي مناسب غير كشاورزي با مالكيت عمومي قابل تملك
  • ·         شيب قابل قبول جهت شهرسازي و خاك مناسب جهت استقرار سازه هاي بلند
  • ·         دسترسي مناسب به منابع آب: آب هاي زير زميني، آب سدهاي نزديك، و...
  • ·         وضعيت جغرافيايي و طبيعي مناسب، آب و هواي معتدل كوهستاني
  • ·         فاصله مناسب با شهرهاي بزرگ در اطراف
  • ·         در جوار رشته كوه هاي البرز

 

دسترسي به شهر مهستان از طريق اتوبان تهران- قزوين تأمين مي گردد كه اين بزرگراه در آينده بوسيله سه تقاطع غير همسطح به شهر مرتبط خواهد شد.علاوه بر اين وجود راه شوسه تهران - قزوين و راه آهن سراسري در جنوب شهر هشتگرد و همچنين ادامه مترو سريع السير تهران - شهر مهستان كه مسافران شهر را به مقصد گلشهر می رساند.