شهرداری شهر مهستان
1402/مهر/12
متن خبر
مدیریت شهری شهر مهستان با قهرمان ورزشی کشور دیدار کردند
مدیریت شهری شهر مهستان با قهرمان ورزشی کشور دیدار کردند
1401/دي/18 10:46:16

مدیریت شهری شهر مهستان با قهرمان ورزشی کشور دیدار کردند به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مهستان مدیران شهر با قهرمان کشور در رشته پرتاب وزنه نابینایان بانوان دیدار و گفت و گو کردند امام جمعه، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مهستان با حضور در منزل خانم فاطمه عبداللهی از ایشان تجلیل کردند خانم عبداللهی در مسابقات پرتاب وزنه نابینایان کشور که در شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد موفق شد مقام قهرمانی کشور را کسب نماید. در این دیدار خانم عبداللهی از نبود امکانات مناسب در سطح شهرستان برای تمرین نابینایان گله و از همکاری شایسته معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری در تامین شرایط مناسب تشکر کرد