شهرداری شهر مهستان
1403/خرداد/6
متن خبر
ارتقا ایمنی حمل و نقل از اولویت های مهم مدیریت شهری است
ارتقا ایمنی حمل و نقل از اولویت های مهم مدیریت شهری است
1402/ارديبهشت/18 9:56:34

ارتقا ایمنی حمل و نقل از اولویت های مهم مدیریت شهری است  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان، دکتر گلرخی به عزم جدی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان برای ارتقا ایمنی حمل و نقل اشاره کرده و گفت: در سال ۱۴۰۲ بودجه قابل توجهی را به موضوع ارتقا ایمنی حمل و نقل و تجهیز و توسعه ی علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اختصاص داده ایم. گلرخی افزود رنگ آمیزی های ترافیکی از بخش های مهم در ایمن سازی رفت و آمد است و در این راستا سرعت گیرهای سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رنگ آمیزی می شود.ارتقا ایمنی حمل و نقل از اولویت های مهم مدیریت شهری استبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان، دکتر گلرخی به عزم جدی شورای اسلامی و شهرداری مِهِستان برای ارتقا ایمنی حمل و نقل اشاره کرده و گفت: در سال ۱۴۰۲ بودجه قابل توجهی را به موضوع ارتقا ایمنی حمل و نقل و تجهیز و توسعه ی علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اختصاص داده ایم. گلرخی افزود رنگ آمیزی های ترافیکیاز بخش های مهم در ایمن سازی رفت و آمد است و در این راستا سرعت گیرهای سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رنگ آمیزی می شود.